Zarząd i KR

Zarząd OSP Gdańsk-Sobieszewo

PREZES OSP:

  dh Michał TRESKA

NACZELNIK OSP:

  dh Wojciech PASZKIEWICZ 

 WICEPREZES OSP:

  dh Daniel WOLECKI

SKARBNIK OSP:

 dh Jadwiga TRZECIAK

GOSPODARZ OSP:

  dh Dominik KOWALCZYK

                                                                                                            

Komisja Rewizyjna OSP Gdańsk-Sobieszewo

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ:

 dh Arkadiusz KUŹMIŃSKI

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 dh Tomasz BALKIEWICZ

 dh Piotr BANASZEWSKI

 dh Rafał HAŚ

 dh Krystyna PODHAJSKA