Wypadek komunikacyjny – ul. Nadwiślańska

Po pracowitym weekendzie, nowy tydzień rozpoczął się równie intensywnie. W dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.36 dostaliśmy zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym na ulicy Nadwiślańskiej.

Na miejsce udaliśmy się zastępem JELCZ 010R GCBA 5/24. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w wyniku utraty panowania nad kierownicą i prawdopodobnie zbyt dużej prędkości, kierowca Volkswagena Passata uderzył w betonowy słup bramy wjazdowej na posesję jednego z domów.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu pojazdu, odłączeniu akumulatora, rozwinięciu linii gaśniczej dla asekuracji i zaopatrzeniu medycznym poszkodowanego kierowcy. Na szczęście nie było poszkodowanych osób postronnych. Kierowca został przekazany przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego samochód został usunięty a teren oczyszczony z resztek karoserii i płynów eksploatacyjnych.

Działania zostały zakończone po godzinie 13-tej.

Opublikowano Akcje

Pożar domu jednorodzinnego

W dniu 23 kwietnia 2016 roku około godziny 01:17 w nocy ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu na ulicy Brzegowej we wsi Wiślinka (gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański). Na miejsce udaliśmy się jednym zastępem  JELCZ 010R GCBA 5/24. Po przybyciu na miejsce, działania prowadziły już jednostki z Pruszcza Gdańskiego. Nasze działania polegały na zbudowaniu stanowiska zasilania/czerpania wody oraz na wprowadzeniu jednej roty do wnętrza budynku celem sprawdzenia pogorzeliska.

Na polecenie KDR działania zakończyliśmy chwilę po godzinie 4 nad ranem.

Opublikowano Akcje

Pożar poszycia leśnego – Górki Wschodnie

 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku około godziny 11:05 ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze poszycia leśnego w okolicy pętli na Górkach Wschodnich – na wysokości ulicy Słowików 2. Chwilę po godzinie 11 udaliśmy się zastępem STAR 244 L GBAM 3/16 we wskazane  przez dyspozytora miejsce.  Czytaj dalej

Opublikowano Akcje

1050 rocznica Chrztu Polski

Dnia 14 kwietnia Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Sobieszewo włączyli się w akcję „Upamiętnienia przez strażaków OSP 1050 rocznicy Chrztu Polski”. Organizatorem powyższej akcji na skalę ogólnopolską były dwie instytucje: Związek Podhalan oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Jak sam organizator wskazał w ogólnopolskiej informacji: „Wspólna inicjatywa ma na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski i objęta została patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Głównym założeniem wspólnej inicjatywy jest przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 (zgodnie z mapą i instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej) ognisk w całym kraju, które rozpocznie zapalenie ognia przy krzyżu na Giewoncie”.mapa

Wszystkim strażakom, Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Sobieszewo serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję!

Opublikowano Aktualności

Sprzątanie rezerwatu Ptasi Raj

W dniu 2 kwietnia członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej czynnie włączyli się w akcję organizowaną przez Grupę Badaczy Ptaków Wodnych KULING mającą za główny cel uprzątnięcie dwóch rezerwatów przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha – obszarów Natura 2000.

Strażacy dysponując specjalistycznym sprzętem, jak chociażby spodniobuty pomogli w uprzątnięciu trudno dostępnych miejsc w rezerwacie. Piękna pogoda oraz wysokie zainteresowanie wśród lokalnej społeczności zaowocowało dobrym uczynkiem wobec natury.

Opublikowano Aktualności

Ognisty Ratownik – Gorąca Krew

W dniu 31 marca bieżącego roku delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk – Sobieszewo w składzie Prezes Zarządu OSP dh Adam Kaczmarek oraz Naczelnik OSP dh Daniel Wolecki wzięli udział w podsumowaniu X Edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorące Krew”. W jubileuszowej edycji wzięło udział wiele jednostek ochrony przeciwpożarowej, począwszy od Komend Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa, kończąc zaś na pomorskich Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Dziesiąta edycja obfitowała w wiele zaskakujących informacji. Wszystkim strażakom biorących udział w 2015 roku w Ognistym Ratowniku udało się w sumie oddać ponad 300 litrów krwi. Od samego początku, a więc od 2005 roku we wszystkich edycjach udało się oddać 3 000 litrów W 2015 roku dzięki bezinteresownej hojności naszych członków udało się oddać 12 700 mililitrów (12,7 litra) krwi. Główny i największy udział w powyższym wyniki miał Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP dh Arkadiusz Kuźmiński, który oddał 2,7 litra krwi. Szczególne podziękowania należą się również dh Bolesławowi Kaczmarkowi, który w 2015 roku oddał 2,25 litra krwi.

Wszystkim członkom włączających się czynnie w akcję krwiodawstwa w Naszej jednostce serdecznie dziękujemy!

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , , ,

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 17:00 w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Otwarcia zebrania oraz przywitania przybyłych gości oraz członków i sympatyków OSP dokonał Prezes OSP Gdańsk-Sobieszewo dh Adam Kaczmarek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

 • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Gdańsk-Śródmieście – st.kpt.mgr inż. Erwin Mazur;
 • Skarbnik Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku – dh Jadwiga Trzeciak;
 • Dzielnicowy Komisariatu Policji VII Gdańsk – Stogi – sierż. sztab. Mariusz Zieliński;
 • Strażnik Rejonowy Referatu VI Straż Miejska w Gdańsku – Pan Dariusz Krupiński;
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska – Pan Ryszard Nowak;
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osiedla Wyspa Sobieszewska – Pan Władysław Sidorko;
 • Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców GZNK – Pan Stanisław Chomik;
 • Proboszcz Parafii MB Saletyńskiej – ks. Stanisław Kowalski MS;
 • Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku rat.med. Arkadiusz Kuźmiński;
 • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – Pani Mieczysława Cierpioł;
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – Pani dr Maria Wieloch;
 • Leśnicza Leśnictwa Sobieszewo, Nadleśnictwo Gdańsk – Pani Katarzyna Mruk;

Po przywitaniu zebranych gości nastąpił wybór przewodniczącego zebrania (Prezes OSP dh Adam Kaczmarek), protokolanta (Sekretarz OSP – dh Marzena Kaczmarek), a także Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Mandatowej.12922180_777343255698941_1237261616_o

Kolejnym z punktów zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za rok 2015, którego dokonał Prezes OSP dh Adam Kaczmarek. Podczas odczytywania sprawozdania na ekranie została zaprezentowana multimedialna prezentacja ukazująca bogaty dorobek z działalności za okres sprawozdawczy.
Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły odczytała dh Jadwiga Trzeciak – Skarbnik OSP
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OSP Gdańsk-Sobieszewo dh Joanna Cudera. Druhna odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP w 2015 roku.
Wszyscy zebrani zostali również zaznajomieni z zamierzeniami i przedsięwzięciami, które zostały przyjęte przez jednostkę do realizacji w roku 2016.

Podczas zebrania udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy – zostało udzielone ono jednogłośnie.
Kolejnym punktem był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2016-2021. Na kolejną kadencję na stanowisku Prezesa OSP wybrano jednogłośnie dh Adama Kaczmarka. Nowym Naczelnikiem naszej jednostki został wybrany, również jednogłośnie, dh Daniel Wolecki.
Funkcję Skarbnika OSP nadal piastować będzie dh Jadwiga Trzeciak.
Skład Zarządu uzupełnili – dh Michał Treska (Członek Zarządu, Sekretarz OSP) oraz dh Dominik Kowalczyk (Członek Zarządu OSP).

Jednocześnie w tym miejscu Zarząd pragnie złożyć serdeczne podziękowania ustępującym Członkom Zarządu za ich wkład w dotychczasową pracę na rzecz naszej jednostki.

12914842_777353239031276_1660307907_o

W czasie Walnego Zebrania wręczone zostały dyplomy za osiągnięcia sportowe dla strażaków biorących udział w ubiegłorocznych imprezach. Wręczone zostały także odznaki Strażak Wzorowy oraz odznaki Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Następnym punktem zebrania były wolne wnioski zebranych osób oraz zabranie głosu przez zaproszonych gości. Podjęto również uchwały i wnioski do realizacji w 2016 roku.
W związku z rozwijającą się nieustająco sekcją sportową Walne Zebranie podjęło uchwałę o powołaniu Koordynatora ds. Sportu, który będzie miała za zadanie pilnowanie kalendarza imprez sportowych i zdobywanie funduszy na tę formę działalności. Funkcję Koordynatora objął dh Mateusz Puzdrowski, który wyróżniał się w 2015 roku postawą na wielu imprezach sportowych.

Opublikowano Aktualności | Otagowano , ,