Kontakt z nami

           

Adres do korespondencji:

Ochotnicza Straż Pożarna

Gdańsk-Sobieszewo

ul. Turystyczna 28

kod 80-680 Gdańsk 40

Telefon – Prezes OSP Gdańsk-Sobieszewo: (+48) 696-154-536

Telefon: ( 0-prefix-58 ) 308-07-08 lub 308-08-00

E-mail: ospgdansksobieszewo@gmail.com

WWW:  www.ospsobieszewo.pl 

 

Numer Konta:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim: 47 8335 0003 1000 1453 2000 0001

 

KRS: 0000318510

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000318510

Wpis dokonano w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

REGON: 220708680

NIP:  583-30-51-082

   

   

     

   

Strażnica OSP Gdańsk-Sobieszewo

Na zdjęciu powyżej: Budynek strażnicy OSP Gdańsk-Sobieszewo