Pozostali członkowie

Członkowie honorowi OSP Gdańsk-Sobieszewo:

dh Sylwester GLAPIAK

Członkowie wspierający OSP Gdańsk-Sobieszewo:

Józef KACZMAREK

Karolina CZULEWICZ

Marcin RUTKOWSKI