Dotacja na sprzęt od WFOŚiGW

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pt. „Zakup spodni pilarza, woderów, zabezpieczenia przed uruchomieniem poduszki AIRBAG, butów specjalnych strażackich oraz rękawic specjalnych”.

Koszt kwalifikowany zadania to 13 468,61 zł, w tym 12 468,61 zł czyli 92,59% stanowi dotacja WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach zadania udało nam się pozyskać specjalistyczny sprzęt ratowniczy, tj:

  • buty wodery do pracy w wodzie – 4 pary
  • spodnie pilarza do bezpiecznej pracy pilarką przy wiatrołomach – 2 komplety
  • zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki powietrznej do pracy przy wypadkach komunikacyjnych – 1 szt.
  • buty specjalne strażackie do akcji ratowniczo-gaśniczych – 6 par
  • rękawice specjalne do akcji ratowniczo-gaśniczych – 10 par

W ramach efektu ekologicznego liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa dla zadania wynosi 460 000 osób (miasto Gdańsk).

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

www.wfos.gdansk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.