Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 17:00 w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Otwarcia zebrania oraz przywitania przybyłych gości oraz członków i sympatyków OSP dokonał Prezes OSP Gdańsk-Sobieszewo dh Adam Kaczmarek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

 • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Gdańsk-Śródmieście – st.kpt.mgr inż. Erwin Mazur;
 • Skarbnik Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku – dh Jadwiga Trzeciak;
 • Dzielnicowy Komisariatu Policji VII Gdańsk – Stogi – sierż. sztab. Mariusz Zieliński;
 • Strażnik Rejonowy Referatu VI Straż Miejska w Gdańsku – Pan Dariusz Krupiński;
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska – Pan Ryszard Nowak;
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osiedla Wyspa Sobieszewska – Pan Władysław Sidorko;
 • Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców GZNK – Pan Stanisław Chomik;
 • Proboszcz Parafii MB Saletyńskiej – ks. Stanisław Kowalski MS;
 • Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku rat.med. Arkadiusz Kuźmiński;
 • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – Pani Mieczysława Cierpioł;
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – Pani dr Maria Wieloch;
 • Leśnicza Leśnictwa Sobieszewo, Nadleśnictwo Gdańsk – Pani Katarzyna Mruk;

Po przywitaniu zebranych gości nastąpił wybór przewodniczącego zebrania (Prezes OSP dh Adam Kaczmarek), protokolanta (Sekretarz OSP – dh Marzena Kaczmarek), a także Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Mandatowej.12922180_777343255698941_1237261616_o

Kolejnym z punktów zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za rok 2015, którego dokonał Prezes OSP dh Adam Kaczmarek. Podczas odczytywania sprawozdania na ekranie została zaprezentowana multimedialna prezentacja ukazująca bogaty dorobek z działalności za okres sprawozdawczy.
Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły odczytała dh Jadwiga Trzeciak – Skarbnik OSP
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OSP Gdańsk-Sobieszewo dh Joanna Cudera. Druhna odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP w 2015 roku.
Wszyscy zebrani zostali również zaznajomieni z zamierzeniami i przedsięwzięciami, które zostały przyjęte przez jednostkę do realizacji w roku 2016.

Podczas zebrania udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy – zostało udzielone ono jednogłośnie.
Kolejnym punktem był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2016-2021. Na kolejną kadencję na stanowisku Prezesa OSP wybrano jednogłośnie dh Adama Kaczmarka. Nowym Naczelnikiem naszej jednostki został wybrany, również jednogłośnie, dh Daniel Wolecki.
Funkcję Skarbnika OSP nadal piastować będzie dh Jadwiga Trzeciak.
Skład Zarządu uzupełnili – dh Michał Treska (Członek Zarządu, Sekretarz OSP) oraz dh Dominik Kowalczyk (Członek Zarządu OSP).

Jednocześnie w tym miejscu Zarząd pragnie złożyć serdeczne podziękowania ustępującym Członkom Zarządu za ich wkład w dotychczasową pracę na rzecz naszej jednostki.

12914842_777353239031276_1660307907_o

W czasie Walnego Zebrania wręczone zostały dyplomy za osiągnięcia sportowe dla strażaków biorących udział w ubiegłorocznych imprezach. Wręczone zostały także odznaki Strażak Wzorowy oraz odznaki Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Następnym punktem zebrania były wolne wnioski zebranych osób oraz zabranie głosu przez zaproszonych gości. Podjęto również uchwały i wnioski do realizacji w 2016 roku.
W związku z rozwijającą się nieustająco sekcją sportową Walne Zebranie podjęło uchwałę o powołaniu Koordynatora ds. Sportu, który będzie miała za zadanie pilnowanie kalendarza imprez sportowych i zdobywanie funduszy na tę formę działalności. Funkcję Koordynatora objął dh Mateusz Puzdrowski, który wyróżniał się w 2015 roku postawą na wielu imprezach sportowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.